Startsida
Välkommen till FRImärksDAta den moderna ON LINE-katalogen över Sveriges frimärken
för dator men också körbar i smartphone.
Katalogen innehåller fler än 10 000 frimärksbilder som visas när du pekar på katalognumret
samt fler än 12 000 frimärksobjekt prissatta i upp till 4 olika kvaliteter.
Du kan också använda smartphone men då är antalet bilder drygt 1 000.
Katalogen är kronologiskt uppbyggd. D v s den listar serierna efter först utgivna märke i datumordning
oavsett om det är frimärken, tjänstefrimärken, lösenmärken eller någon form av helsaker som t ex kortbrev.
Programmet uppdateras kontinuerligt vad gäller nyutkomna frimärken, nyupptäckta varianter och priser.
FRImärksdata innehåller också en komplett katalog över Cz Slaninas frimärksgravyrer från fler än 30 olika postverk.
Sökning kan göras på utgivningsår, katalognummer eller fler än 200 olika kategorier, teman eller motiv.
Senast tillkommet är att du kan söka de olika gravörernas verk.
Det finns också en app som gör det möjligt att värdera din(a) samling(ar). Läs mer i Värdera!
FRImärksDAta kostar bara 270 kr i engångsavgift.
FRImärksDAta uppdateras minst 4 gånger per år (ingår i priset)!
Gå in på "Köp program" och fyll i uppgifterna så har du omedelbart tillgång till FRImärksDAta. 
Angivna katalogpriser är netto handelspriser (inklusive moms) i svenska kronor.
Programvaran är professionellt utvecklad av Johan Eklund på Rosit AB.
För innehållet svarar ett antal mycket kunniga filatelister.
I redaktionen finns Janne Larsson professionell frimärkshandlare 1964-2007, samt flera mycket duktiga filatelister.
Har du frågor når du oss på: post@ewlarsson.se eller tel 073-6923716 (måndag-fredag 10:00-17:00).
Bankgiro 5966-5919